ایران. حقوق بشر

خانه/تگ:ایران. حقوق بشر
۱۳ ۱۲, ۱۳۹۲

جنایت و مجازات در ایران

توسط | ۱۳۹۴-۷-۹ ۱۷:۲۱:۲۰ +۰۰:۰۰ اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۲|مقالات|بدون نظر

گناه همه مردم کشور نیست اگر که سنی ها نمی توانند در بعضی از شهرهای بزرگ مثل تهران مسجد داشته باشند یا بهایی ها مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و یا دراویش نمی توانند خداوند را آنگونه که می خواهند- صوفیانه- عبادت کرده و مراسم روحانی اشان را به جا بیاورند. اگر مسجد [...]