آزادی سنجار، تابیدن نور به تاریکی اهریمن داعش است

خانه/مقالات/آزادی سنجار، تابیدن نور به تاریکی اهریمن داعش است

آزادی سنجار، تابیدن نور به تاریکی اهریمن داعش است

آزادی شهر سنجار را صمیمانه تبریک می گویم. تو گویی که در نبردی علیه اهریمن، نور بر تاریکی دست یافته باشد.
قتل عام مردم سنجار و به اسارت گرفته شدن صدها زن و دختر ایزدی و کرد، جنایتی بود علیه بشریت، علیه ارزشهای انسانی و اخلاقی که فارق از مذهب و نژاد مورد احترام همگان است.
تاریکی دیو پلیدی به نام داعش که ابری سیاه بر خانه امان افکنده، امروز با آزادی سنجار، می رود تا به کلی محو و نابود شود.
شرم جنایتی که بر علیه مردم سوریه و عراق مرتکب شده اند، فراموش نشدنی است و بایستی که درس عبرتی برای همه و بخصوص دولتمردان مرتجع و فاسد باشد. شکنجه، قتل، ترور و تجاوز و تعدی به جان و مال مردم غیر نظامی گوشه ای از دستاوردهای این پدیده ضد انسانی است که وحشتی در دل جهانیان افکنده. مجانین، جنایتکاران، بیماران روانی و جنسی، سرخورده گان اجتماعی و هر آنچه از آن بدتر بتوانید آن را بنامید، مجموعه این جنایتکاران را تشکیل داده اند. از سراسر جهان آمدند تا در این ترور و خشونت سهمی داشته باشند. زنان و دختران مردم را بربایند و با سر بریدن و آتش زدن و غرق کردن اسرا، عطش بیماری های روانی خود را آرام کنند. جنایتکارانی که مناطق اشغالی را جلونگاه اجرای خواسته ها و امیال سرخورده متوحش خود قرار داده اند و در این بینمتاسفانه زنان و دختران بیشترین آسیب را دیده اند.
جنایتی که بر زنان ایزدی رفته در تاریخ معاصر نظیر نداشته است. مردمی که برای قرنها در آرامش و در دنیای خود بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران زیسته بودند، به ناگاه خانه و کاشانه خود را در آتش و هدف بزرگترین نسل کشی قرار گرفتند.
خوشحالیم که سنجار آزاد شده و امید آن را داریم که تمامی منطقه از شر اشرار دیو صفت پلید داعش به زودی پاک شود. در این میان بایستی از شیر زنان کردستان و نیروهای داوطلبی که از سراسر دنیا برای حمایت از نیروهای مردمی کردستان به منطقه آمده و بعضی نیز شهید شده اند تشکر کرد.
امیدواریم به زودی دختران ناپدید شده ایزدی نیز بتوانند نزد خانواده های خود بازگشته و به امید پرودگار سلامت روانی و جسمی خود را با حمایت جامعه بین الملل بدست آورند.

توسط | ۱۳۹۴-۸-۲۲ ۱۹:۲۶:۲۸ +۰۰:۰۰ آبان ۲۲ام, ۱۳۹۴|مقالات|بدون نظر

نظر بدهید