بعد از برداشته شدن تحریم ها رغمی معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ بیلیون دلار در اختیار ایران قرار میگیرد- شبکه ۲۴

خانه/ویدیوها/ویدیوهای برگزیده/بعد از برداشته شدن تحریم ها رغمی معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ بیلیون دلار در اختیار ایران قرار میگیرد- شبکه ۲۴

بعد از برداشته شدن تحریم ها رغمی معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ بیلیون دلار در اختیار ایران قرار میگیرد- شبکه ۲۴

بعد از برداشته شدن تحریم ها رغمی معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ بیلیون دلار در اختیار ایران قرار میگیرد- شبکه ۲۴

توسط | ۱۳۹۵-۱-۹ ۲۲:۳۶:۵۵ +۰۰:۰۰ اسفند ۱ام, ۱۳۹۴|ویدیوها, ویدیوهای برگزیده|بدون نظر

نظر بدهید