تداوم سیاستهای دولت فعلی و عقلانیت چیزی است که مردم به آن رای داده اند- شبکه العربی الیوم

خانه/ویدیوها/ویدیوهای برگزیده/تداوم سیاستهای دولت فعلی و عقلانیت چیزی است که مردم به آن رای داده اند- شبکه العربی الیوم