خطبه های نماز جمعه در ایران و در مصر

خانه/مقالات/خطبه های نماز جمعه در ایران و در مصر

خطبه های نماز جمعه در ایران و در مصر

بعضی وقتها که فرصت می شود تا تلویزیون جمهوری اسلامی را نگاه کنم و سریال و یا برنامه عامه پسندی پخش می شود که مخاطبان وسیعی دارد، بیشتر از آنچه که موضوع فیلم یا برنامه جلب توجه نماید، جیغ و فریاد بازیگران جلب نظر می نماید. اغلب بازیگران باید یا سر هم فریاد بکشند یا تعابیری را استفاده کنند که در یک خانواده با فرهنگ ایرانی استفاده از آن هرگز متداول نبوده است. فحاشی و فریاد زدن در برنامه هایی که از شبکه های ملی پخش می شود کم نبوده که نمازهای جمعه و خطیبان گرامی نیز به جمع این ادیبان پیوسته اند. فرق بین برنامه های تلویزیونی و گفته های پرخاشگرانه در نماز جمعه ها در این است که مخاطب سریال ها، مردم داخل کشور هستند و مخاطبان نماز جمعه نه تنها جمعیت داخل کشور، بلکه قابل توجه رسانه های بین المللی نیز می باشد. مردم ما ررزگاری به ادب و اخلاق و نیکو سخن گفتن و نوشتن اشتهار داشتند و امروز، بی ادبی و پرخاشگری علنا از تریبیون های رسمبی به عنوان عادتی مرسوم تبلیغ می شود. امروز خطیب نماز جمعه تهران گفت که رییس جمهور آمرایکا ؛اراجیف؛ می گوید. من هنوز در تعجب هستم که چگونه ممکن است یک روحانی از چنین صفتی برای خطاب کردن رییس جمهور کشوری دیگر که دولت متخاصم نیز نمی باش، استفاده کند. در عوض امروز در رسانه های می خواندم که در کشور مصر موضوع خطبه های هفته نماز جمعه در سرتاسر کشورشان یکسان است و مبحث خطبه های توسط دولت تعیین می شود و خطبه امروز در این کشور مربوط به  وضعیت مسکن افراد فقیر بوده است. جای تاسف است که هیچکس به گردانندگان برنامه های عمومی بابت اینهمه پرخاشگری و ترویج بی فرهنگی و بی ادبی در کشور اعتراض نمی کند

توسط | ۱۳۹۴-۷-۱۴ ۱۶:۱۳:۰۲ +۰۰:۰۰ بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۲|مقالات|بدون نظر

نظر بدهید