روز جهانی زن و روزی که برای همه زنان روز زن نیست

خانه/مقالات/روز جهانی زن و روزی که برای همه زنان روز زن نیست

روز جهانی زن و روزی که برای همه زنان روز زن نیست

روز زن به تمامی بانوان مبارک باشد و امیدوارم که رویای برابری و عدالت برای همه، زن و مرد روزی در جهان میسر شود. اما به یاد داشته باشیم که زنان بسیاری در جهان در سالهای اخیر مورد چنان ستم و آزار و اذیتی قرار گرفته اند که بشر از بیان آن قاصر است. ربودن صدها دختر مدرسه ای در نیجریه توسط گروه بوکوحرام در آفریقا و به بردگی جنسی گرفته شدن آنها به نام اسلام و پس از آن، در دردناکترین فاجعه تاریخ معاصر، هزاران زن و دختر عراقی ایزدی توسط گروه تروریستی داعش ربوده شده و با افتخار آنها را به نام برده جنسی در بازار فروخته اند و یا با یکدیگر معاوضه می کنند. هنوز غم زنان و دختران ایزدی و تصاویر دردناک به زنجیر کشیده شدن آنها، دردی بزرگ در سینه ام هست و باور نمی کنم که جهان- ما- زنان و بشریت چگونه در برابر این همه خشونت و جهالت سکوت کرده است؟ امروز می خواهم به یاد زنان و دختران ایزدی و دختران نیجریه ای ربوده شده و هزاران هزار زن و دختر رنجیده و قربانی خشونت دینی و قومی باشم.

توسط | ۱۳۹۴-۸-۲۲ ۰۰:۴۶:۵۲ +۰۰:۰۰ اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

نظر بدهید