لویی جرگه مشورتی و دو هزار و پانصد نفر ریش سفید

خانه/مقالات/لویی جرگه مشورتی و دو هزار و پانصد نفر ریش سفید

لویی جرگه مشورتی و دو هزار و پانصد نفر ریش سفید

امروز دو گردهمایی مهم در دو نقطه مختلف در جهان در حال انجام است. یکی در سوییس سرد و متمدن بر سر برنامه هسته ای ایران و بین طرف ایرانی و گروه های مذاکره کننده غربی است و دیگری در کابل سرد و نه چندان متمدن و تا اندازه ای نیز خطرناک بر سر ماندن و یا نماندن نیروهای آمریکایی بعد از سال ۲۰۱۴ و امضای توافق نامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان است. از نظر من این دو موضوع متفاوت در نقطه ای به یکدیگر مربوط می باشند و تایید یکی به حل اختلاف دیگری کمک می کند. به لویی جرگه و خیمه محل تشکیل آن که فکر می کردم یاد موضوع جاب و خاطره ای افتادم که فکر می کنم در یکی از مقالات منتشر شده چند سال پیشم نیز باید نوشته باشم. خاطرم هست که در لویی جرگه قانون اساسی در خیمه گردهمایی بودم و هنوز چند ساعتی مانده بود که اعضای جرگه به چادر بیایند. نگاه کردم دیدم زیر هر صندلی کاسه کوچک استیلی است. هزارها کاسه! فکر کردم برای خوردن آب است!‌از کسی پرسیدم که فلسفه این ظروف کوچک استیل چیست؟ برای خلط دهان بود! ابروهایم از شنیدن توضیح در هم رفت و دلم بد شد…اگر دوستان من در ژنو برای یک فنجان قهوه ده دلار می پردازند در عوض تمام روز ۲۵۰۰ نفر را در حال تف کردن در کاسه نمی بینند! به جزییات و لوجستیک ضروری شرکت کنندگان در اوی جرگه تا این اندازه دقت می شود، معلوم نیست چرا به جزییات توافق نامه و اهمیت تایید آن به این اندازه دقت نمی شود؟

توسط | ۱۳۹۴-۷-۶ ۱۶:۵۷:۰۹ +۰۰:۰۰ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۲|مقالات|بدون نظر

نظر بدهید