ما همه معاذ الکسابه اُردنی و مخالف ترور و خشونت هستیم

خانه/مقالات/ما همه معاذ الکسابه اُردنی و مخالف ترور و خشونت هستیم

ما همه معاذ الکسابه اُردنی و مخالف ترور و خشونت هستیم

معاذ الکسابه خلبان اُردنی را که امروز به دست تروریستها کشته شد را همانگونه که بود به یاد می سپاریم: شجاع، جوان و در پی نابودی اهریمنی که در خانه امان نفاق افکنده است. رنجی را که از بربریت و خشونت کور دیو صفتان جنایتکار کشیدی، شعله های آتش را، گلستانی می بینیم که دروازه های بهشت را به رویت گشوده است. شرم بر روی اهریمنانی که انسانیت را از یاد برده اند و به قعر جهالت و دیو سیرتی سقوط کرده اند.

امروز نه معاذ، که همه ما و انسانیت با وی کشته شد. تاسف شدید از گُم شدن انسانیت و نابودی تمدن و مدنیت است چرا که فساد و شر و جنایت همواره وجود داشته است. در ماههای گذشته چیزهایی از داعش دیده ایم و شنیده ایم که هرگز و در هیچ شرایطی و در هیچ نقطه دیگری از دنیا اتفاق نیافتاده و شنیده نشده بود. تکفیری، تروریست، آدمکش، جنایتکار، هر آنچه که نام آن را بگذارید، این افراد چنان کرده اند که صده ها جنایت و خشونتشان فراموش نخواهد شد.

بعید نمی دانم که در روزهای آینده این داعشیان گروگانهای خود را مقابل دوربین زنده زنده بخورند و به ما نشان دهند که استعدادهای آنها روزافزون و نوع آوری هایشان در شرارت غیر قابل تصور است! آیا سرنوشت بشریت و آینده ما چنین پلید و شیطانی است؟

به یاد پسر جوانی که چنین غیر انسانی و با خشونتی پلید به قتل رسیده شمعی افروخته و برای آرامش جهانی که در آن زندگی می کنیم دعا کنیم.

توسط | ۱۳۹۴-۹-۹ ۱۵:۲۹:۱۷ +۰۰:۰۰ بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

نظر بدهید