آزادی بیان

خانه/تگ:آزادی بیان
۱۲ ۰۵, ۱۳۹۳

روحانی یکسال در قدرت. گُل کاشته است!

توسط | ۱۳۹۴-۹-۱۹ ۱۹:۲۷:۱۲ +۰۰:۰۰ مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

در ایران مادربزرگ های تهرانی یک ضرب المثل عامیانه دارند که پُر معنا است. وقتی که می خواهند به پدران و مادران جوان هشدار دهند که فرزندانشان را بیش از اندازه لوس نکرده و به خواسته هایش توجه نشان ندهند به تمسخر و نیشخند می گویند: “حرف نزنید، تکان نخورید، صدا نکنید احمدک خیار کاشته!” [...]