ایران، افغانستان، انتخابات ریاستجمهوری افغانستان

خانه/تگ:ایران، افغانستان، انتخابات ریاستجمهوری افغانستان
۱۰ ۰۲, ۱۳۹۳

امنیت در افغانستان، سایه ای از امنیت برای ایران

توسط | ۱۳۹۴-۷-۸ ۱۸:۴۷:۴۴ +۰۰:۰۰ اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

این روزها بحث های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و مشخص نشدن نتیجه نهایی آن نَقل هر محفلی است. هر آنکه بر سر کار آید و یا نیاید و هر اتفاقی که پیش اُفتد، دود آن و یا گلستان و بوستان سر بر آورده از این انتخابات خوشامد گوی کشورهای همسایه نیز خواهد بود [...]