ایران، وزرات خارجه، حسین امیر عبدالهیان، جابری انصاری، گفتگوهای صلح سوریه، سعودی، قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران

خانه/تگ:ایران، وزرات خارجه، حسین امیر عبدالهیان، جابری انصاری، گفتگوهای صلح سوریه، سعودی، قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران