ایران. کاترین اشتون. حقوق بشر

خانه/تگ:ایران. کاترین اشتون. حقوق بشر
۱۹ ۱۲, ۱۳۹۲

خانم اَشتون پسته می خوردند یا نمی خوردند؟

توسط | ۱۳۹۴-۷-۹ ۱۷:۱۷:۱۹ +۰۰:۰۰ اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۲|مقالات|بدون نظر

نسبت به آنکه ساکن کدام مرز و بوم باشیم، دغدغه هایمان نیز به همان نسبت متفاوت و گوناگون است. حتما در بخشی از آفریقا قبل از آنکه موضوع حقوق بشر و دمکراسی مهم باشد، موضوع آب آشامیدنی و غذا در اولویت های اصلی مردم این مناطق قرار دارند. در آمریکا تا آنجایی که من می [...]