بهبود اقتصاد

خانه/تگ:بهبود اقتصاد
۸ ۱۱, ۱۳۹۴

قراری برای کاهش تنش در منطقه و قراردادهای بزرگ اقتصادی برای ایران

توسط | ۱۳۹۵-۱-۹ ۲۳:۱۹:۳۱ +۰۰:۰۰ بهمن ۸ام, ۱۳۹۴|مقالات|بدون نظر

اولین سفر اروپایی آقای روحانی به سر رسید و ایشان امشب با دستی پُر عازم تهران می شود. تنها بیش از ۳۰ قرارداد اقتصادی در فرانسه به امضا رسید و پیشتر از آن در ایتالیا نیز تفاهمات دیگری را امضا کرده بودند. اقتصاد ایران رونق خواهد گرفت، اما آنگونه که کارشناسان می گویند، این رونق [...]