تاتر شهر، تهران، شهرداری

خانه/تگ:تاتر شهر، تهران، شهرداری
۱۲ ۰۹, ۱۳۹۲

نابودی ساختمانهای تاریخی شهر تهران

توسط | ۱۳۹۴-۷-۱۴ ۱۷:۲۴:۲۱ +۰۰:۰۰ آذر ۱۲ام, ۱۳۹۲|مقالات|بدون نظر

دغدغه های ما ایرانیان یکی دو تا نیست. دغدغه های سیاسی و اجتماعی به کنار که یکایک مردم را خواسته و یا ناخواسته درگیر خود کرده است، بیرون از ایران که باشید یک دغدغه دیگر نیز -شاید- پیداکنید که آن دغدغه تاریخ، فرهنگ و ادب است. برای من درد تخریب بناها و آثار تاریخی شهر [...]