خشونت

خانه/تگ:خشونت
۱۱ ۰۵, ۱۳۹۳

از طرحهای عجیب جدا کردن زنان از مردان گفتید. کمی هم از غزه بگویید!

توسط | ۱۳۹۴-۹-۱۹ ۲۰:۵۰:۵۰ +۰۰:۰۰ مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

کار ما ایرانی ها همیشه بر عکس است! به کاری که بایستی کار نداشته باشیم، کار داریم و دخالت می کنیم و هنگامی که بایستی دخالت کنیم، گوشه ای می ایستیم و نگاه می کنیم! امروز که دیگر دل سنگ هم برای مردم بی پناه غزه می گرید، نمایندگان مجلس که به جوراب شلواری پای [...]