دکتر عبدالله، مارشال فهیم، انتخابات، افغانستان

خانه/تگ:دکتر عبدالله، مارشال فهیم، انتخابات، افغانستان
۲۴ ۱۲, ۱۳۹۲

مارشال فهیم و باغ گُلسرخش: افغانستان

توسط | ۱۳۹۴-۷-۹ ۱۷:۱۶:۳۴ +۰۰:۰۰ اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۲|مقالات|بدون نظر

مرد مجاهدی که تمام عمر خود را در مبارزه گذارانده بود- مارشال قسیم فهیم- هفته پیش در گذشت. مردی که در نوجوانی اسلحه بدست گرفت تا با روسهایی که کشورش را اشغال کرده بودند مبارزه کند و بعد درگیر جنگهای داخلی و پس از آن حکومت طالبان شد. تنها سه هفته به انتخابات ریاست جمهوری [...]