دکتر عبدالله

خانه/تگ:دکتر عبدالله
۳۰ ۰۳, ۱۳۹۶

عوامل بمب گذاری های اخیر کابل در حکومت یا در پاکستان هستند؟

توسط | ۱۳۹۶-۴-۶ ۲۱:۴۴:۳۷ +۰۰:۰۰ خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۶|مقالات|بدون نظر

افغانستان، کشوری که آن را به خاطر مشکلات امنیتی، حضور شورشیان، قاچاق مواد مخدر و ترور خوب می شناسیم، ۴۴ سال پیش شباهتی به تصویر امروز خود نداشت. کشوری در حال پیشرفت با جمعیت رو به رشد افراد تحصیلکرده و آرام بود که توسط محمد ظاهر شاه آخرین تاجدار افغانستان اداره می شد که توسط [...]

۹ ۰۲, ۱۳۹۳

رفتن به مرحله دوم انتخابات: رقابت اقوام یا رقابت عبدالله و غنی؟

توسط | ۱۳۹۴-۱۰-۲ ۲۳:۵۱:۲۱ +۰۰:۰۰ اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

برای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سه هفته به طول انجامید تا نتایج اولیه شمارش آرا را در ۲۶ آوریل اعلام کند. کمیسیون می گفت که آوردن صندوق ها از مناطق دور از دسترس و شمارش آن و تشخیص آرای تقلبی از آراء درست و پاک کار دشوار و زمان بَری بوده است. کمیسیون مستقل انتخابات [...]

۲۴ ۰۱, ۱۳۹۳

کمیسیون انتخابات و کاسه چه کنم چه کنم!

توسط | ۱۳۹۴-۱۰-۲ ۲۳:۴۲:۲۱ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

فقط ۱۰٪ آرا شمارش شده است! ما در ایران ضرب المثلی داریم که با کمال احترام به نابینایان برایتان نقلش می کنم: انگار که با دسته نابینایان طرف هستند! به این معنا که چنان شخص یا افراد را ساده لوح می پندارند که انگاری همه نابینا هستند و توان دیدن ندارند. این ضرب المثل عامیانه [...]

۱۰ ۰۱, ۱۳۹۳

به برادرانت بگو، ما را نَکُشند!

توسط | ۱۳۹۴-۱۰-۲ ۲۳:۵۲:۴۸ +۰۰:۰۰ فروردین ۱۰ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

تنها یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در پنجم آوریل مانده است. در شلوغ ترین زمان تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدها، مشکلات امنیتی چالش های بزرگی را به وجود آورده است. نبود امنیت نه تنها نامزدهای انتخابات را تهدید می کند بلکه خبرنگاران و بازرسان بین المللی را که برای کمک به انجام انتخاباتی سالم [...]