رولاغنی

خانه/تگ:رولاغنی
۳۰ ۰۷, ۱۳۹۳

رولا غنی رو در روی بنیادگرایان افغانستان

توسط | ۱۳۹۴-۹-۱۹ ۱۷:۰۳:۰۴ +۰۰:۰۰ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

ماهها برای دکتر عبدالله ( رییس اجرایی دولت فعلی) و اشرف غنی فردی که اینک رییس جمهور است به طول انجامید تا دولت ملی را تشکیل داده و با توافق قدرت را تقسیم کنند هرچند که هنوز جنجال و بگو مگوهای حاشیه ای ادامه دارد. مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری، تقسیم قدرت و ایجاد دولت وحدت [...]