عمان

خانه/تگ:عمان
۲۵ ۰۸, ۱۳۹۳

برای توافق هسته ای و آشتی، تا ۲۴ نوامبر فرصت داریم

توسط | ۱۳۹۴-۹-۱۹ ۱۳:۴۴:۴۰ +۰۰:۰۰ آبان ۲۵ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

دو روز گفتگوی فشرده و پی در پی در عُمان و بین وزیر خارجه ایران و آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا خانم اشتون دهم نوامبر بدون اعلام نتیجه ای ملموس به پایان رسید. خبرنگاران و تمامی دنیا منتظر بودند تا بدانند که آیا در نهایت دولت میانه رو آقای حسن روحانی و رییس جمهور دمکرات [...]

۲۱ ۰۸, ۱۳۹۳

مذاکرات هسته ای ایران در عُمان، موفقیتی داشت؟

توسط | ۱۳۹۴-۹-۱۹ ۱۳:۴۸:۰۴ +۰۰:۰۰ آبان ۲۱ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

مذاکرات هسته ای در عمان برای اولین از انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری در مکانی خارج از محدوده اتحادیه اروپا برگزار شد. عمان برای ایفای نقش میانجی بین ایران و آمریکا در سالهای گذشته اشتهار یافته و بخصوص از سر گیری گفتگوهای هسته ای مستقیم ایران با آمریکا توسط عمان و هنگامی که آقای [...]