غزه

خانه/تگ:غزه
۱۱ ۰۵, ۱۳۹۳

از طرحهای عجیب جدا کردن زنان از مردان گفتید. کمی هم از غزه بگویید!

توسط | ۱۳۹۴-۹-۱۹ ۲۰:۵۰:۵۰ +۰۰:۰۰ مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

کار ما ایرانی ها همیشه بر عکس است! به کاری که بایستی کار نداشته باشیم، کار داریم و دخالت می کنیم و هنگامی که بایستی دخالت کنیم، گوشه ای می ایستیم و نگاه می کنیم! امروز که دیگر دل سنگ هم برای مردم بی پناه غزه می گرید، نمایندگان مجلس که به جوراب شلواری پای [...]

۴ ۰۵, ۱۳۹۳

مردم فلسطین حامی می خواهند نه دلال اسلحه

توسط | ۱۳۹۴-۱۰-۱ ۱۹:۰۳:۱۶ +۰۰:۰۰ مرداد ۴ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

در زمانی نه چندان دور، ده یا یازده سال پیش از این، من یکی از آن ایرانیانی بودم که فلسطینی ها را تروریست و فرصت طلب می نامید. هیچ آمار و ارقامی ندارم تا به شما بگویم چند درصد از مردم مثل من فکر می کردند تا بتوانم ادعایم را ثابت کنم، اما می توانم [...]