معاذ الکسابه

خانه/تگ:معاذ الکسابه
۱۴ ۱۱, ۱۳۹۳

ما همه معاذ الکسابه اُردنی و مخالف ترور و خشونت هستیم

توسط | ۱۳۹۴-۹-۹ ۱۵:۲۹:۱۷ +۰۰:۰۰ بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

معاذ الکسابه خلبان اُردنی را که امروز به دست تروریستها کشته شد را همانگونه که بود به یاد می سپاریم: شجاع، جوان و در پی نابودی اهریمنی که در خانه امان نفاق افکنده است. رنجی را که از بربریت و خشونت کور دیو صفتان جنایتکار کشیدی، شعله های آتش را، گلستانی می بینیم که دروازه [...]