نیروهای ناتو

خانه/تگ:نیروهای ناتو
۶ ۱۰, ۱۳۹۳

امروز نوبت افغانها و فردا نوبت ما است

توسط | ۱۳۹۴-۹-۱۳ ۰۱:۳۵:۴۸ +۰۰:۰۰ دی ۶ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

افغانستان در برزخ است. بدون داشتن امکان گریختن به هیچ سو، مردم افغانستان با سرنوشتی احاطه شده اند که در این سرنوشت شوم مرگ با انفجارهای کور رقم خورده است. بمب گذران انتحاری که مانند قارچ های وحشی از هر سو به سرعت تکثیر پیدا کرده و می رویند، دسته دسته از پاکستان وارد افغانستان [...]