کمیسیون

خانه/تگ:کمیسیون
۲۷ ۰۳, ۱۳۹۳

نتیجه انتخابات افغانستان: انگشتان بریده و صندوق های پُر شده!

توسط | ۱۳۹۴-۱۰-۱ ۱۹:۵۱:۳۶ +۰۰:۰۰ خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۳|مقالات|بدون نظر

شیوه ای که آقای کرزی درباره برگزاری انتخابات و تحویل قدرت به جانشین منتخب خود سخن می گوید مانند این است که می خواهد از سلطنت کناره گرفته و برای جانشینی خود دنبال کاندید شایسته ای می گردد. پیشاپیش برای اقامت خود در دوره پس از حکومت، نیمچه قصر و دیوانی نیز در نزدیکی اَرگ [...]